Arego
kw:!support_us

skisporet.no/stord

Med GPS-sendar montert i løypemaskinen, og innlagt kart over Lysløypa og Heio kan du no sitja heime i stova og sjå kor og når løypene vert kjørte.

Du finn det på  https://skisporet.no/stord

Med små fargeruter til høgre på skjermen kan du sjå siste gong spora vart kjørte.

Med denne nyvinninga er stordski komen i selskap med store, og kanskje litt meir kjente, skistader rundt omkring i landet.

Informasjonen om skiføret til skiglade stordabuar og andre kan no nåast  tre stader; Facebook,  stordski.no og skisporet.no

Da kjeme seg i Stor'afjedle' !!!