Arego
kw:!support_us

Styret i skigruppa

Styret  og  andre leiarar  i Skigruppa i Stord IL  -  STORDSKI - 

sesongen 2023 - 2024,  etter årsmøtet 6. mars 2023.

Styret:

Leiar:

Morten Lyngås Føyen                          930 06 658     Valt i 2023 for 1 år

Styremedlemmer:

Øyvind Gaute Berg (sekr)       402 49 915     Valt i 2022 for 2 år

Jarle Haugland                        996 15 999     Valt i 2023 for 2 år

Erling Tyse (alpint)                  992 72 214     Valt i 2022 for 2 år

Bernt Øyvind Vad                     970 59 018     Valt i 2023 for 2 år

Magnar Larsen                         403 28 489     Valt i 2022 for 2 år

Odd Stuve Rommetveit (kass) 901 63 598    Valt i 2022 for 2 år 

Varamedlem:

Kjell Inge Engevik                   454 93 356    Valt i 2023 for 1 år

Ungdomsgruppa: 

Kjell Inge Engevik og Øyvind Gaute Berg