Arego
kw:!support_us

Styret i skigruppa

Styret  og  andre leiarar  i skigruppa i Stord IL sesongen 2021 - 2022,  etter årsmøtet 22. februar 2021.

Styret:

Leiar:

Kjell Inge Engevik                   454 93 356    Valt i 2021 for 1 år

Styremedlemmer:

Øyvind Gaute Berg (sekr)       402 49 915     Valt i 2020 for 2 år

Jarle Haugland                        996 15 999     Valt i 2021 for 2 år

Erling Tyse (alpint)                  992 72 214     Valt i 2020 for 2 år

Bernt Øyvind Vad                     970 59 018     Valt i 2021 for 2 år

Magnar Larsen                         403 28 489     Valt i 2020 for 2 år

Odd Stuve Rommetveit (kass) 901 63 598    Valt i 2020 for 2 år 

Varamedlem:

Magnar Hillesdal                      924 39 214     Valt i 2020 for 2 år

Ungdomsgruppa: 

Kjell Inge Engevik og Øyvind Gaute Berg