Arego
kw:!support_us

RULLESKISAMLING 2018 i PRESTAGARDSSKOGEN PÅ STORD

Frå fredag 31. august til søndag 2. september vert det ny kretssamling i Prestagardsskogen på Stord. Det var suksess alt første året (2014)  -  med flotte reprisar i 2015, 2016 og 2017.

Opplegget for i år følgjer  kjent mønster.  Program for samlinga er å finna på Hordaland Skikrets si heimeside, der opgså påmeldingsskjemaet er.

I år er leiren for ungdommar fødd i 2003 til 2006.  13 til 16 åringane vil få  instruksjon, trening, sosial samling og inspirasjon av dyktige trenarar og leiarar. 

Kretsrennet  søndag kl 12.00 er ope for alle klassar, med påfølgande premieutdeling.  

Spørsmål kan rettast til Kjell Inge Engevik 454 93 356

Sjå elles Hordaland skikrets si heimeside:https://www.skiforbundet.no/hordaland/aktuelle-saker/2018/7/kretssamling-i-langrenn-pa-stord/