Arego
kw:!support_us

Skirenn 20. Januar

21.01.2016

Årets første skirenn i LYSLØYPA

gjekk onsdag  20. januar  kl 18.00   Det var ope for alle aldersklassar og gjekk i klassisk stil.  Det var premiering til dei yngste etter rennet.

RESULTAT:

1 km

namn                                 f.år         tid

Mie Ness Valvatna            08        5,24

Thea Ness Valvatne         08       5,52

Eskil Valvatne                   13     31,19

Emma Angelika Ø Langli  08       7,34

Sigrid S Berg                     09      6,48

Mathilde Askeland-Larsen 10     5,35

Jakob Askeland-Larsen     13     -

Othilie Moen Hakestad      09     4,09

Oliande Moen Hakestad    13     15,19

Håkon Digernes                 11     13,19

Ludvik Nesbø Haugland    08       4,41

Ola Vad Hella                    08       4,56

Elida S Kaldestadbakken  10      9,33

Oda Nesse                        10      8,19

Jostein Engevik Almås      13    13,50

Lars Clausen Sætre          10      9,53

Sondre Endresen              06      6,11

Silja Litlabø                        08     7,53

Kasper Notland                 08     7,17

Andrea Valenza                09     5,33

William Valenza                08     4,39

Bertine Buchvold              10    11,00  

Hedda S Ottesen              09      7,12

Rakel Brosvik                   08      5,02

Ruben Brosvik                  10    11,01

Jo Andre Almås                08     7,34

Marius Almås                   10     6,47

Eirik S Berg                       07    3,57

Oda Clausen Sætre          05    6,17

 

2 km

Lina Engevik Vørøs          05   7,33

Håkon Størkson Berg       04   6,08

Johanne H Kyvik              07  12,49

Lukas S Kallestadbakken 06   9,21

Helle Marvik                      05   9,20

Elias O Aalvik                    06   9,44

Torfinn Clausen Tverborgvik 04 9,13

Emil Clausen Sætre          03    7,04

Kristina Haugland              04  10,03

Andreas Haugland            07   10,46

Karoline solhaug               07   17,06

Lars T Eide                       07     8,52

Alfred T Eide                     05    7,32

Nikolas Valenza                04    6,12

Ole Kristoffer Mathisen Grip 07 11,06

Peter B Vatle                    07    11,12                 '

 

5 km

Arne Jordåen                   00    14,14

Jonas Engevik Vørøs      01     15,32

Anders Nøstvåg              01     16,40

 

1o km

Stian Engevik                  75     26,01

Jarle Haugland                75     27,05

Øyvind Gaute Berg          75     28,27

Dag Foseid                      63     28,39

Kjell-Inge Engevik           75     29,27

Anders Magnussen         91    33,10

Øystein Eide Eskeland   45     38,38

 

Rennleiar var Kjell-Inge Engevik.