Arego
kw:!support_us

Skiløypa på Heio

30.05.2014

Leif Arvid er no godt igang på Heio, og det blir rektig ei flott løype ser det ut til. Heile Austrunden er no klar med gode sidegrøfter og nødvendige stikkrenner montert. Bredda blir 5-6 m, så det blir høve for både klassisk og skøyting. No blir det ei lita pause, så held han fram mot Steinen litt seinare i sommar.