Arego
kw:!support_us

SKIBOKTREKNING 2015

26.04.2015 |Odd Stuve Rommetveit

INNSKRIVINGSBOKA  I  LYSLØYPEPOSTKASSEN  vart inndratt 15. april, etter å ha lege ute sidan 1. desember 2014. Omlag 700 skigåarar har notert namnet sitt denne sesongen.  Det er langt fleire enn førre sesong, men færre enn sesongen 12/13.   Me veit at ivrige skiløparar aldri noterer seg, samstundes som nokre namn går igjen fleire gonger.  Likevel gjenspeglar talet på 700 at 14/15 var ein sesong på det jamne.  Skigruppa har på det meste notert langt over 2000 namn på ein sesong.  

  Tre vinnarar vart trekte på skistyremøtet 20. april !  Dei vil bli kontakta i veke 18, og få sitt velfortente gåvekort. Det var: Margareth U Gram, Anne GB Bjelland og Hallgeir Halland. 

SKIGRUPPA  GRATULERER !