Arego
kw:!support_us

Løype- og føremelding

14.01.2014

31. mars 2014:

Lysløypa ved Fjellstova og Heio; Det er ikkje skiføre, desssverre.

Kvelve: Framleis nokre fenner her og der, spesielt bak masta på Kattnakken. 

Rulleskitrasèane er der heile tida,  først og fremst i Prestagardsskogen, men også fleire andre stader. Trasèen  frå Heiane på Stord, langs E39 og over bruene til Stokkajuvtunnellen ved Siggjarvåg på Bømlo  må vera den flottaste i heile landet. Heile vegen i eigen, bilfri trasè,  ca 12 km kvar veg. 

Bilete frå Heio 10. februar 2014 -  snølaust -   og slik var det størstedelen av denne vinteren.