Arego
kw:!support_us

KRETSSAMLING RULLESKI

15.07.2015 |Odd Stuve Rommetveit

Stordski gjentar suksessen frå 2014. Siste helga i august blir det ny kretssamling for jenter og gutar f. 2000 - 2003  i rulleskianlegget i Prestagardsskogen.  Søndagen vert det rulleskirenn for alle klassar. 

Informasjon, invitasjon og påmelding skjer gjennom kretsen si heimeside:

http://www.skiforbundet.no/hordaland/aktuelle-saker/invitasjon-til-kretssamling-i-langrenn/