Arego
kw:!support_us

DUGNAD LYSLØYPA

12.10.2014

DUGNAD I LYSLØYPA 

Gode tradisjonar må førast vidare. Haustdugnaden i lysløypa er ein av dei beste tradisjonane skigruppa har.

LAURDAG 18. OKTOBER kl 10.00 møter alle som kan ved parkeringsplassen ved inngangen (v/bommen) til Lysløypa.

Ta med brakasaks, ryddesag, handsag, motorsag, plenklippar, krafse eller anna høveleg reidskap.    Målsetjinga er å rydda buskas, kvister, greiner, småtre, steinar, røter og alt anna som kan vera i vegen for god løypekjøring når snøen kjem,  rundt heile traseen..

Skileiinga satsar på at mange kjem, utan særskilt / individuell  innkalling.   Vert me mange nok, vert nokre sendt til Heio for å rydda steinar og røter i den nye traseen der.  Vert me for få lyser me ut ny dugnad påfølgande laurdag.

Skifolk;  møt fram,  dette skal me klara i år også.  Ta med litt niste  -  og sjølvsagt verneutstyr.

Dugnaden vert avslutta seinast klokka 14.00

ETTERDUGNADSMELDING:

Lysløypa er slått og stellt. Stor takk til Ben Ståle Henriksen, som med traktor og slåapparat har vore gjennom heile løypa, inklusiv myra og Lundarstølsbakkane.  Buskas og røter er også fjerna.  På Heio er det steinar og brakarøter som er rydda vekk. 

Så no kan me sei; Kom snø og bli liggande !!

Takk til dei som var på dugnaden ! Stor takk !