Arego
kw:!support_us

8. mars: Kvinnheradrennet til Seljestad

06.03.2014

Nok ein gong har snøfattige trasèar forårsaka arenaskifte. Kvinnheradrennet 2014 skulle gått i Fjellhaugane, men  er flytta til Seljestad. Det går laurdag 8. mars kl 1200. Løypene er frå 1 til 10 km, og rennet er i klassisk stil.  Meir å lesa både på il-ternen.no , uskedalen.no og på skikretsen sine heimesider.

Ein rekordstor Stordgjeng reiser. Ungdomsgruppa er svært godt representert, og seniortrioen 2 x Engevik og Berg fører tilsyn med gjengen, og deltar sjølv også.

Stordski ynskjer lukke til, både Sarah, Ole Christer, Arne, Simen, Lina, Jonas og Håkon !