Arego
kw:!support_us

DUGNAD I RULLESKITRASEEN i PRESTAGARDSSKOGEN

ONSDAG  9. juni  2021  kl 17.00 - 19.00 

RULLESKITRASEEN  i / langs Prestagardsskogen  treng  stell og rydding !

Opplysning om dugnaden er sendt ut pr. e-post og lagt ut på Facebook. Alle brukarar av PRESTAGARDSSKOGEN  er velkomne til ein kjekk dugnad.  

Ta med sager, sakser, river m.m. og verneutstyr. Traseen vert maskinkosta så snart dugnaden er fullført.