Arego
kw:!support_us

TYSDAGSTRIMMEN 2021

7.6.2021:  Første runde med Tysdagstrimmen i 2021 går tysdag 7. september.  Dei fire første tysdagane er ein "rest" frå 2020, då dei fire siste rundane vart avlyst av smittevernsomsyn. 

Så startar Tysdagstrimmen for 2021  tysdag 5. oktober.  10 og siste runde går tysdag 7. desember.  Dette vert sesong 36. 

Detaljar kring påmelding, betaling m.m. vert omtalt kort før første oppstart.

------------------------------------

Frå 2020: RESULTAT:  sjå nederst denne sida.

Første runde i TYSDAGSTRIMMEN 2020 (35. sesong) går  tysdag 29. september kl 19.00. Deretter vert det TYSDAGSTRIM kvar tysdag fram til og med tysdag 1. desember.

Den trufaste hovudfunksjonæren Per Steinar Lunde og dei tre assistentane er med i år også.

Namn og tider på deltakarane vert  å sjå i Sunnhordland.

Velkommen til  TYSDAGSTRIMMEN 2020.

I år vert det med koronatilpassingar: 

- Førehandspåmelding  SMS  til 901 63 598

- Gruppevis  start  (20 per gruppe)

- Startoppstilling etter løypeval

- Betaling pr Vipps 132587 eller kontant utan veksling

- Tilgang til antibac

- Oppmoding om å halda minst 1 meters avstand.

Ytterlegare smitteverntiltak vert det informert om ved start. 

 VELKOMNE  TIL  NY  SESONG

 

TYSDAGSTRIMMEN  er eit trimtilbod

der du kan gå, jogga eller springa så fort du kan i 5 eller 2 km i flott skogsterreng,  med  start  og  mål  på  Vabakkjen.

5 km løypa går frå Vabakkjen langs lysløypa fram til stålbom like før gangtunnelen under E39 - med retur i samme trase.

 

2 km løypa går også i lysløypa, men vendinga er midt på eit lite høgdepunkt midtveges langs Landåsvatnet. 

Løpande tid vert ropt opp ved passering målstreken. Lytt etter tida di, og opplys den sjølv til sekretæren i bilen, like ved startstreken.

Startpengar  kr  20,-  Barn/ungdom under 18: kr  10,-  Kontant betaling (utan veksling)  eller helst Vipps til nr 132587

Alle aldersklassar og formklassar er velkomne !

R E S U L T A T

Tysdagstrimmen 03.11.2020 

Lang løype :

Vidar Navdal                                19.42

Bjørnar Hella                                21.27

Kjetil Bådsvik                                20.27

Andre Lønning                             22.49

Johnny Raunholm                          19.20

Børge Kvamme                             22.08

Kjetil Eriksen                                 22.19

Stig Helge Westerheim               18.49

 

Kort løype :

Øystein E. Eskeland                     13.56

Ingrid Wold Bergstø                     12.48

Ivar Bergstø                                   12.49

Aksel Kyvik                                     13.24

Live Kyvik                                        11.20

Espen Kyvik                                     12.02

Magnus Sæverud Sagvåg              11.52

Lena Sæverud Sagvåg                    11.53

Jens Rune Kyvik                               13.24

Frank-Einar Pedersen                     13.08

Eirik Lone                                          11.22

Tuva Eskeland                                  10.41

Håvard Hustoft                                 12.58

Viljar Hustoft                                     12.58

Emil Lone                                             9.45

Espen Lone                                        11.22

Astrid Kyvik Skard                             12.02

Laila Kyvik                                           12.24

Utan tid :

Arild Lunde

Henrik M. Andreassen

Johannes Haugland

Odd Stuve Rommetveit

Audvald Kvamme

Svein Nipen

  

 

Tysdagstrimmen 27.10. 2020   (36 delt.)

 Lang løype:

Bjørn Arild Mæland                            18.33

Vidar Navdal                                         20.02

Bjørnar Hella                                         21.49

Kjetil Grønås                                         24.33

Andre Lønning                                      23.05

Jonny Raunholm                                   19.29

Joakim Borchgrevink                            21.42

Børge Kvamme                                      22.20

Frode Torbjørnsen                                22.23                    

 

Kort løype :

Øystein E. Eskeland                              14.09

Ingrid Wold Bergstø                              12.56

Ivar Bergstø                                             13.00

Ola Vad Hella                                            9.13

Aksel Kyvik                                               13.41

Live Kyvik                                                  11.30

Magnus Sæverud Sagvåg                       11.53

Lena Sæverud Sagvåg                             13.52

Eli Rørvik                                                    13.42

Jens Rune Kyvik                                         13.47

Frank Einar Pedersen                                13.14

Eirik Lone                                                     11.53

Tuva Eskeland                                             11.59

Simen Torbjørnsen                                     10.14

Emil Lone                                                       9.42

Jonas Olsen Viste                                        11.27

Helle Marvik                                                 11.51

Espen Lone                                                 11.59

Vidar Sæverud                                            11.56

Lars Litsheim Grasdal                                 12.30

Åse Litsheim                                                 12.32

 

Utan tid :

Vebjørn Lien

Johannes Haugland

Odd Stuve Rommetveit

Audvald Kvamme

Espen Kyvik

Henrik Mundal Andreassen

                            

Tysdagstrimmen 20.10.2020  med over 50 deltakarar

Lang løype :

Arild Lunde                           21.38

Vidar Nevdal                         20.02

Bjørnar Hella                         21.50

Kjetil Grønås                         25.02 

Svein Nipen                           25.14

Andre Lønning                       23.15

Jonny Raunholm                    19.27

Olav Røli                                  27.24

Ingvild Eilertsen Sundby       22.08

Joakim Borkevink                   21.27

Magne Hatlevik                      24.10

Børge Kvamme                       22.43

Frode Torbjørnsen                 22.08

 

Kort løype :

Henriette Matre Hagenes     12.34

Vetle Matre Hagenes             12.34

Øystein E. Eskeland                 13.57

Ingrid Wold Bergstø                12.09

Ivar Bergstø                              12.10

Ola Vad Hella                            09.38

Aksel Kyvik                                13.46

Live Kyvik                                   11.29

Espen Kyvik                               11.29

Magnus Sæverud Sagvåg       12.10

Lena Sæverud Sagvåg             12.11

Gunnhild Moss                         16.51

Thea Moss Bjelland                 16.51

Eli Rørvik                                    13.46

Jens Rune Kyvik                        12.06

Oskar Rommetveit                   15.48

Sølve Rommetveit                    11.13

Frank Einar Pedersen               12.36

Marie Hatlevik                           14.09

Eirik Lone                                    11.59

Åsa Litsheim                               12.43

Lars Litsheim Grasdal                12.43

Tuva Eskeland                             10.50

Håvard Hustoft                           12.47

Viljar Hustoft                               12.47

Simen Torbjørnsen                      09.50

Emil Lone                                      11.59

Jonas Olsen Viste                         12.31

Kjell Einar Hatlevik                       14.09

Olaf Donowski                               11.55

 

Utan tid :

Henrik Mundal Andersen

Kjetil Båtsvik

Vebjørn Lien

Johannes Haugland

Odd Stuve Rommetveit

Jannicke Salomonsen

Geir Stuve Rommetveit

Audvald Kvamme

Åshild Nilsen Matre                   

  

TYSDAGSTRIMMEN 13.10.20.

Lang løype :

Bjørn Arild Mæland                       18.27

Arild Lunde                                      22.02

Henrik Mundal Andreassen         22.24

Vidar Navdal                                   19.52

Bjørnar Hella                                   22.18

Magne Kydland                               23.08

Kjetil Grønås                                     24.28

Svein Nipen                                       24.49

Andre Lønning                                  23.22

Olav Røli                                           28.15

Ingvil Eilertsen Sundby                    21.53

Joakim Borchgrevink                           21.07

Magne Hatlevik                                 23.27

Børge Kvamme                                  22.51

Jan Erik Langeland                             22.05

 

Kort løype :

Henriette Matre Hagenes              12.36

Vetle Matre Hagenes                      12.36

Øystein E. Eskeland                         13.44

Ingrid Wold Bergstø                         12.56

Ivar Bergstø                                        12.57

Ola Vad Hella                                      10.03

Aksel Kyvik                                          13.00

Live Kyvik                                            11.23

Espen Kyvik                                        14.37

Magnus Sæverud Sagvåg                 12.15

Lena Sæverud Sagvåg                       12.16

Gunnhild Moss                                   15.02

Thea Moss Bjelland                              15.02

Jens Rune Kyvik                                     11.21

Roger Sæverud Sagvåg                         14.32

Maja Sæverud Sagvåg                           14.31

Oskar Rommetveit                                 14.50

Sølve Rommetveit                                  11.36

Frank Perdersen                                     12.43

Maria Hatlevik                                        14.37

Eirik Lone                                                 12.22

Lars Vitsheim Grasdal                            13.37

Helle Marvik                                            12.09

Tuva Eskeland                                         11.33

Håvard Hustoft                                       14.30

Viljar Hustoft                                           14.30 

 

Utan tid :

Vebjørn Lien

Johannes Haugland

Odd Stuve Rommetveit

Jørgen Alvsvåg

Joakim Borkgrevink

Åsa Litsheim

 

 

Tysdagstrimmen 06.10.20

Lang løype :

Arild Lunde                                   22.00

Henrik Mundal Andreassen       22.36

Vidar Nordal                                  20.04

Bjørnar Hella                                 22.01

Kai Gunnar Nysæther                  24.14

Magne Kydland                             23.13

Kjetil Grønås                                  25.01

Svein Nipen                                    23.13

Andre Lønning                               23.44

Jonny Raunholm                            19.21

Jon Buchvold                                  17.34

Olav Rørli                                         28.53

Ingvild Eilertsen Sundby               22.15

Rune Skumsnes                              21.20

Joakim Borchevink                         21.47

Kort løype :

Ingrid Woll Bergstø                        13.09

Ivar Bergstø                                      13.11

Aksel Kyvik                                        14.19

Liv Kyvik                                             11.00

Espen Kyvik                                        11.01

Magnus Sæverud Sagvåg                13.15

Lena Sæverud Sagvåg                      13.16

Gunnhild Moss                                  16.54

Thea Moss Bjelland                           16.54

Eli Rørvik                                             14.20

Jens Rune Kyvik                                  11.15

Roger Sæverud Sagvåg                      14.53 

Maja Sæverud Sagvåg                       14.52

Oskar Rommetveit                           14.18

Sølve Rommetveit                             13.10

Simen Nesse                                       13.50

Frank Pedersen                                  13.24

 

Utan tid :

Øystein E. Eskeland

Vebjørn Lien

Johannes Haugland

Odd Stuve Rommetveit

Jannicke Salomnsen 

Til saman 47 deltakarar.

 

Tysdagstrimmen 29.09.20:

Årets fyrste tysdagstrim vart arrangert i regn og med sikre korona-tiltak. 29 løparar møtte opp og gjennomførte i fin stil.

 

Lang løype:

Bjørn Arild Mæland                      18,29

Arild Lunde                                     22,32

Henrik Mundal Andreassen        22,46

Vidar Navdal                                   20,16

Bjørnar Hella                                   22,13

Kjetil Bådsvik                                  20,14

Kai Gunnar Nysæther                  24,11

Magne Kydland                              23,25

Kjetil Grønås                                   25,21

Joakim Hagenes                             23,01

Svein Nipen                                     25,18

André Lønning                               24,48

 

Kort løype:

Henriette Matre Hagenes           12,37

Vetle Matre Hagenes                   12,36

Øystein Eide Eskeland                  14,22

Ingrid Wold Bergstø                     13,45

Ivar Bergstø                                    13,46

Ola Vad Hella                                  10,44

Aksel Kyvik                                      14,22

Live Kyvik                                         12,46

Espen Kyvik                                     14,22

Magnus Sæverud Sagvåg            12,58

Lena Sæverud Sagvåg                  12,59

Gunhild Moss                                 16,52

Thea Moss Bjelland                      16,52

 

Utan tid:

Vebjørn Lien

Johannes Haugland

Odd Stuve Rommetveit

Birgit Synnøve Lunde