Arego
kw:!support_us

TYSDAGSTRIMMEN 2021

1. sept/21: Første runde med Tysdagstrim i 2021 går tysdag 7. september.  Dei fire første tysdagane er ein "rest" frå 2020   Då vart dei fire siste rundane avlyst av smittevernsomsyn. 

Så startar Tysdagstrimmen for 2021  tysdag  5. oktober.  Tiende og siste runde for 2021 går tysdag 7. desember. 

Dette vert sesong 36.   

Påmelding før start.   Starten  går  alltid  presis kl 19.00

Betaling skal helst skje med Vipps til   stordski    nr  132587 

Alternativt til konto 3520 68 47016. Siste alternativ er kontantar.

kr 20,-  for alle over 18 år.    Kr 10,-  for 17 år og yngre.

!!  Vel møtt til ny sesong !!!

------------------------------------

Den trufaste hovudfunksjonæren Per Steinar Lunde og dei tre assistentane er med i år også.

Namn og tider på deltakarane vert  å sjå i Sunnhordland. 

TYSDAGSTRIMMEN  er eit trimtilbod

der du kan gå, jogga eller springa så fort du kan i 5 eller 2 km i flott skogsterreng,  med  start  og  mål  på  Vabakkjen.

5 km løypa går frå Vabakkjen langs lysløypa fram til stålbom like før gangtunnelen under E39 - med retur i samme trase.

2 km løypa går også i lysløypa, men vendinga er midt på eit lite høgdepunkt midtveges langs Landåsvatnet. 

Løpande tid vert ropt opp ved passering av målstreken. Lytt etter tida di, og opplys den sjølv til sekretæren i bilen, like ved startstreken.

Alle aldersklassar og formklassar er velkomne !

 RESULTAT:                    

2021:

7.12.

10 løparar møtte opp til årets siste Tysdagstrim.  To jenter sprang kortløypa på tid, resten sprang kortare eller lengre turar i islagte Landåsen. Vidar Navdal og Henrik Mundal andreassen har vore med på alle løpa i år, og fekk ekstra premie for det. Alle fekk varm saft, frukt og sjokolade. 

72 løparar har vore med i år. Det er nøyaktig det samme som i fjor. 

Skigruppa takkar for denne sesongen, og ynskjer alle ei god jul. 

Helsing arrangørkvartetten Per Steinar Lunde, Audvald Kvamme, Vebjørn Lien og Odd Stuve Rommetveit

Kort løype;

Tuva Eskeland    11,13

Helle Marvik        13,26

Utan tid:

Johannes Haugland, Vidar Navdal, Vebjørn Lien, Odd Stuve Rommetveit, Henrik Mundal Andreassen, Øystein Eide Eskeland og Egil Kvarven. 

30.11.

Snølagt og glatt føre får ta skulda for at mange trimmarar vart heime denne tysdagen. To tøffe jenter sprang kortløypa på tid, og resten var ute på ein lettare tur i Landåsen. 

kort løype:

Ella Lone      11,41

Christine Hyttebakk  11,41

Utan tid;

Johannes Haugland, Vidar Navdal, Audvald Kvamme,

Odd Stuve Rommetveit, Øystein E Eskeland, og Henrik Mundal 

Andreassen.

 

23.11.

Lang løype : 

Sivert Dagsland Bunes                    27.36

Emil Lone                                          22.22

Bjørnar Hella                                    19.49 

Kort løype :

Magnus Sæverud Sagvåg              12.14

Øystein E. Eskeland                        13.52

Olve Stokken                                   13.15

Espen Lone                                       12.20

Eirik Lone                                          12.20

Juan Jose  Rodriques                      12.37

Tuva Eskeland                                  10.34

Peder Lunde Lie                               11.59

Egil Kvarven                                      12.01

Utan tid :

Johannes Haugland

Vidar Navdal

Vebjørn Lien

Audvald Kvamme

Henrik Mundal Andreassen 

16.11.

Lang løype:

Morten Blikra Valvatne  29,44

Thomas Sæverud           20,37

Kjetil Grønås                   23,08

Kort løype

Live Kyvik                 11,15

Aksel Kyvik               13,15

Espen Kyvik              11,16

Maja Sæverud Sagvåg 13,27

Vidar Sæverud          13,27

Sivert Døssland Bunes 10,46

Mikael Almås              10,34

Juan Jose Rodriguez  13,21

Tuva Eskeland            10,34

Helle Marvik                12,25

Peder Lunde Lie          12,48

Ole Rørvik                    13,15

Utan Tid: Johannes Haugland, Vidar Navdal, Audvald Kvamme,

Henrik Mundal Andreassen, Magne Løvtangen, Masri Gravdal Nygård,

Bård Johansen.       

9.11.

Lang løype

Kjetil Grønås            23,14
Johnny Raunholm    19,11
Vidar Navdal            19,34
Frode Thorbjørnsen 22,11
 
Kort løype:
Andre Lønning         16,40
Lorentz W Lønning 16,39
Magnus S Sagvåg   11,29
Lena S Sagvåg        11,36
Live Kyvik                13,10  
Aksel Kyvik              12,48
Eli Rørvik                 12,39
Maja S Sagvåg        14,07
Øystein E Eskeland 13,34
Sivert Døssland Bunes 11,10
Abelone S h Svensen 11,59
Ella Lone                  11,53
Espen Lone              10,07
Emil Lone                   8,59
Juan Jose Rodrigues 13,09
Thomas Sæverud        8,30
Helle Marvik               12,30
Mari Gravdal Nygård  16,23
Bård Johansen           16,24
Utan tid:
Johannes Haugland, Vebjørn Lien, Audvald Kvamme,
Odd S Rommetveit, Henrik Mundal
Andreassen og Magne Løvtangen 

2.11.

Lang løype

Vidar Navdal          19,35

Frode Thorbjørnsen 22,37

Andre Lønning       24,49

Thomas Sæverud   20,22

Johnny Raunholm  18,56

Kjetil Grønås           23,59

Kort løype

Magnus Sæverud Sagvåg   11,46

Lena Sæverud Sagvåg         14,13

Live Kyvik                               11,03

Maja Sæverud Sagvåg         14,13

Vidar Sæverud                       11,46

Øystein E. Eskeland              14,07

Espen  Kyvik                           11,03

Sivert Døssland Bunes         10,58

Ella Lone                                 10,14

Emil Lone                                  8,46

Mikael Almås                        10,10

Tuva Eskeland                       10,12

Helle Marvik                          12,23

Mari Gravdal Nygård           15,12

Bård Johansen                      15,12

Peder Lunde Lie                   10,10

Frida Salamonsen                12,24

Emyli  Almås                         11,02

Utan tid:

Johannes Haugland, Vebjørn Lien, Audvald Kvamme,

Henrik Mundal Andreassen, Magne Løvtangen, Espen Lone,

Eirik Lone, Kjetil Bådsvik, Bjørn Salamonsen 

26.10:

Lang løype:

Vidar Navdal            19.31
Andre Lønning         25.06
Bjørnar Hella           19.38  

Kort løype:
Magnus Sæverud Sagvåg 11.30
Live Kyvik                  12.09
Aksel Kyvik                12.29
Eli Rørvik                   12.29
Frank Einar Pedersen 13.27
Vidar Sæverud           11.30
Øystein E. Eskeland  13.42
Sivert Døssland Bunes 10.40
Abelone Susann Haga Svensen 11.53
Ella Lone                    11.43
Espen Lone                10.25
Eirik Lone                   10.24
Mikael Almås              10.39
Juan Jose Rodrigues 12.07
Tuva Eskeland           10.31
Helle Marvik               12.20
Peder Lunde Lie        12.13

Utan tid:Johannes Haugland, Audvald Kvamme
Odd Stuve Rommetveit, Henrik Mundal Andreassen

19.10: 

Lang løype

Vidar Navdal           20,00

Thomas Sæverud   21,57

Helene Sæverud     25,36

Kjetil Båtsvik            19,44

Kort Løype:

Ludvig W Lønning   13,13

Andre Lønning         13,14

Magnus Sæverud Sagvåg  11,02

Lena Sæverud Sagvåg  13,50

Live Kyvik                 11,41

Aksel Kyvik               12,37

Eli Rørvik                  11,41

Frank Einar Pedersen 13,20

Maja Sæverud Sagvåg  13,49

Øystein E Eskeland   13,52

Jens Rune Kyvik        12,43

Olve Stokken              11,15

Sivert Døssland Bunes 10,59

Tuva Eskeland            10,55

Helle Marvik                13,04

Mari Gravdal Nygård   17,36

Bård Johansen            17,58

Vidar Sæverud             11,01

Utan tid: Johannes Haugland, Odd Stuve Rommetveit, Henrik M Andreassen

12.10:

Lang løype

Vidar Navdal       19,37

Olav Røli             22,37

Frank E Pedersen 31,37

Johnny Raunholm 18,37

Ole Vad Hella        22,04

Bjørnar Hella         22,03

Torgeir Bruket       20,33

Kort løype:

Magnus Sæverud Sagvåg 11,22

Lena Sæverud Sagvåg      11,28

Live Kyvik             10,53

Aksel Kyvik           13,14

Eli Rørvik              10,56

Maja Sæverud Sagvåg 14,22

Øystein E Eskeland 13,35

Espen Kyvik           9,43

Sivert Døssland Bunes  11,29

Juan Jose Rodrigues  13,14

Roger Sæverud Sagvåg  14,27

Tomas Haldorsen   13,29

Frøya Rykkje            9,34

Utan tid: Vebjørn Lien, Audvald Kvamme, Henrik Mundal Andreassen, Ketil Odland

5.10:

Lang løype

Vidar Navdal            19,41

Gisle Hjelmen          24,56

Frank Einar Pedersen  31,03

Thomas Sæverud    22,42

Birgit S. Lunde         30,56

Erlend Lunde Colleuille  30,56

Kort løype

Magnus Sæverud Sagvåg  10,53

Lena Sæverud Sagvåg       13,18

Live Kyvik            10,55

Aksel Kyvik          12,22

Eli Rørvik             12,22

Lars Grasdal        10,51

Maja Sæverud Sagvåg 13,17

Vidar Sæverud     10,58

Øystein E Eskeland  13,41

Ella Lone              10,35

Espen Lone          10,41

Eirik Lone             10,40

Mikael Almås        10,18

Juan Jose Rodrigues  11,30

Lauritz Brunborg   10,00

Tuva Eskeland      10,07

Utan tid:  Johannes Haugland, Vebjørn Lien, Audvald Kvamme, Ludvig W. Lønning, Andre Lønning, Ingrid Wold Bergstø, Ivar Bergstø, Espen Kyvik, Henrik M. Andreassen    

28.09.

Lang løype:

Vidar Navdal         19,51

Gisle Hjelmen       24,59 

Frank Einar Pedersen 30,54

Abelone S. Haga Svendsen 27,10

Ella Lone              27,09

Kort løype:

Magnus Sæverud Sagvåg   11.36

Lena Sæverud Sagvåg    11,40

Ingrid Wold Bergstø    12,30

Ivar Bergstø   12,30

Live Kyvik       11,12

Aksel Kyvik    13,21

Eli Rørvik       13,21

Øystein E Eskeland  14,40

Olve Stokken  11,08

Espen Kyvik    11,12

Sivert Døssland Bunes  10,53

Espen Lone    11,23

Eirik Lone       11,22

Emil Lone         8,37

Mikael Almås    9,48

Juan Jose Rodrigues 12,30

Utan tid:  Johannes Haugland, Vebjørn Lien, Audvald Kvamme,

Ludvig W. Lønning, Andre Lønning, Henrik M. Andreassen

 

21.09.

Lang løype:

Vidar Navdal        20.09

Gisle Hjelmen      25.22

Kort løype:

Ingrid Wold Bergstø  11.34

Ivar Bergstø              11.38 

Live Kyvik                  11.11

Aksel Kyvik                14.40

Eli Rørvik                   11.17

Frank Einar Pedersen 13.00

Øystein E Eskeland   13.50

Jens Rune Kyvik        14.40

Olve Stokken              11.12

Robin Stokken            11.47

Utan tid:

Johannes Haugland, Odd Stuve Rommetveit, Henrik Mundal Andreassen og Magne Løvtangen.

 

14.09.

Lang løype:

Vidar Navdal           19.47

Jan Erik Dahl           18.19

Ludvig W. Lønning   31.51

Andre Lønning         31.52

Gisle Hjelmen          25.51

Henrik Mundal Andreassen 23.21

Bodil Hjellvik Askeland  20.57

Kort løype:

Magnus Sæverud Sagvåg  11.37

Lena Sæverud Sagvåg  14.25

Live Kyvik              11.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.09.21
Tidleg start på tysdagstrimmen i år, fire løp som måtte avlysast p.g.a. coronarestriksjonar på slutten
av fjoråret, blir erstatta no i september.
Det møtte 23 løparar til oppstartløpet på den første regnversdagen denne hausten.
Vel møtt til kommande tysdagstrimmar denne hausten !
Resultat :
Lang løype :
Vidar Navdal 19.57
Frode Torbjørnsen 23.19
Jan Erik Dahl 18.23
Ludvig W. Lønning 33.35
Andre Lønning 33.36
Gisle Hjelmen 26.53
Morten Blikra Valvatna 27.14
Olav Røli 23.41

Kort løype :
Magnus Sæverud Sagvåg 12.33
Lena Sæverud Sagvåg 12.35
Ingrid Wold Bergstø 11.56
Ivar Bergstø 13.30
Live Kyvik 11.59
Aksel Kyvik 13.15
Eli Rørvik 13.06
Frank Einar Pedersen 13.12
Liva Grasdal 17.03
Lars Grasdal 11.58

Utan tid :
Vebjørn Lien, Henrik Mundal Andreassen, Audvald Kvamme, Johannes Haugland, Odd Stuve
Rommetveit.

 

 

 

  

 

Tysdagstrimmen 27.10. 2020   (36 delt.)

 Lang løype:

Bjørn Arild Mæland                            18.33

Vidar Navdal                                         20.02

Bjørnar Hella                                         21.49

Kjetil Grønås                                         24.33

Andre Lønning                                      23.05

Jonny Raunholm                                   19.29

Joakim Borchgrevink                            21.42

Børge Kvamme                                      22.20

Frode Torbjørnsen                                22.23                    

 

Kort løype :

Øystein E. Eskeland                              14.09

Ingrid Wold Bergstø                              12.56

Ivar Bergstø                                             13.00

Ola Vad Hella                                            9.13

Aksel Kyvik                                               13.41

Live Kyvik                                                  11.30

Magnus Sæverud Sagvåg                       11.53

Lena Sæverud Sagvåg                             13.52

Eli Rørvik                                                    13.42

Jens Rune Kyvik                                         13.47

Frank Einar Pedersen                                13.14

Eirik Lone                                                     11.53

Tuva Eskeland                                             11.59

Simen Torbjørnsen                                     10.14

Emil Lone                                                       9.42

Jonas Olsen Viste                                        11.27

Helle Marvik                                                 11.51

Espen Lone                                                 11.59

Vidar Sæverud                                            11.56

Lars Litsheim Grasdal                                 12.30

Åse Litsheim                                                 12.32

 

Utan tid :

Vebjørn Lien

Johannes Haugland

Odd Stuve Rommetveit

Audvald Kvamme

Espen Kyvik

Henrik Mundal Andreassen

                            

Tysdagstrimmen 20.10.2020  med over 50 deltakarar

Lang løype :

Arild Lunde                           21.38

Vidar Nevdal                         20.02

Bjørnar Hella                         21.50

Kjetil Grønås                         25.02 

Svein Nipen                           25.14

Andre Lønning                       23.15

Jonny Raunholm                    19.27

Olav Røli                                  27.24

Ingvild Eilertsen Sundby       22.08

Joakim Borkevink                   21.27

Magne Hatlevik                      24.10

Børge Kvamme                       22.43

Frode Torbjørnsen                 22.08

 

Kort løype :

Henriette Matre Hagenes     12.34

Vetle Matre Hagenes             12.34

Øystein E. Eskeland                 13.57

Ingrid Wold Bergstø                12.09

Ivar Bergstø                              12.10

Ola Vad Hella                            09.38

Aksel Kyvik                                13.46

Live Kyvik                                   11.29

Espen Kyvik                               11.29

Magnus Sæverud Sagvåg       12.10

Lena Sæverud Sagvåg             12.11

Gunnhild Moss                         16.51

Thea Moss Bjelland                 16.51

Eli Rørvik                                    13.46

Jens Rune Kyvik                        12.06

Oskar Rommetveit                   15.48

Sølve Rommetveit                    11.13

Frank Einar Pedersen               12.36

Marie Hatlevik                           14.09

Eirik Lone                                    11.59

Åsa Litsheim                               12.43

Lars Litsheim Grasdal                12.43

Tuva Eskeland                             10.50

Håvard Hustoft                           12.47

Viljar Hustoft                               12.47

Simen Torbjørnsen                      09.50

Emil Lone                                      11.59

Jonas Olsen Viste                         12.31

Kjell Einar Hatlevik                       14.09

Olaf Donowski                               11.55

 

Utan tid :

Henrik Mundal Andersen

Kjetil Båtsvik

Vebjørn Lien

Johannes Haugland

Odd Stuve Rommetveit

Jannicke Salomonsen

Geir Stuve Rommetveit

Audvald Kvamme

Åshild Nilsen Matre                   

  

TYSDAGSTRIMMEN 13.10.20.

Lang løype :

Bjørn Arild Mæland                       18.27

Arild Lunde                                      22.02

Henrik Mundal Andreassen         22.24

Vidar Navdal                                   19.52

Bjørnar Hella                                   22.18

Magne Kydland                               23.08

Kjetil Grønås                                     24.28

Svein Nipen                                       24.49

Andre Lønning                                  23.22

Olav Røli                                           28.15

Ingvil Eilertsen Sundby                    21.53

Joakim Borchgrevink                           21.07

Magne Hatlevik                                 23.27

Børge Kvamme                                  22.51

Jan Erik Langeland                             22.05

 

Kort løype :

Henriette Matre Hagenes              12.36

Vetle Matre Hagenes                      12.36

Øystein E. Eskeland                         13.44

Ingrid Wold Bergstø                         12.56

Ivar Bergstø                                        12.57

Ola Vad Hella                                      10.03

Aksel Kyvik                                          13.00

Live Kyvik                                            11.23

Espen Kyvik                                        14.37

Magnus Sæverud Sagvåg                 12.15

Lena Sæverud Sagvåg                       12.16

Gunnhild Moss                                   15.02

Thea Moss Bjelland                              15.02

Jens Rune Kyvik                                     11.21

Roger Sæverud Sagvåg                         14.32

Maja Sæverud Sagvåg                           14.31

Oskar Rommetveit                                 14.50

Sølve Rommetveit                                  11.36

Frank Perdersen                                     12.43

Maria Hatlevik                                        14.37

Eirik Lone                                                 12.22

Lars Vitsheim Grasdal                            13.37

Helle Marvik                                            12.09

Tuva Eskeland                                         11.33

Håvard Hustoft                                       14.30

Viljar Hustoft                                           14.30 

 

Utan tid :

Vebjørn Lien

Johannes Haugland

Odd Stuve Rommetveit

Jørgen Alvsvåg

Joakim Borkgrevink

Åsa Litsheim

 

 

Tysdagstrimmen 06.10.20

Lang løype :

Arild Lunde                                   22.00

Henrik Mundal Andreassen       22.36

Vidar Nordal                                  20.04

Bjørnar Hella                                 22.01

Kai Gunnar Nysæther                  24.14

Magne Kydland                             23.13

Kjetil Grønås                                  25.01

Svein Nipen                                    23.13

Andre Lønning                               23.44

Jonny Raunholm                            19.21

Jon Buchvold                                  17.34

Olav Rørli                                         28.53

Ingvild Eilertsen Sundby               22.15

Rune Skumsnes                              21.20

Joakim Borchevink                         21.47

Kort løype :

Ingrid Woll Bergstø                        13.09

Ivar Bergstø                                      13.11

Aksel Kyvik                                        14.19

Liv Kyvik                                             11.00

Espen Kyvik                                        11.01

Magnus Sæverud Sagvåg                13.15

Lena Sæverud Sagvåg                      13.16

Gunnhild Moss                                  16.54

Thea Moss Bjelland                           16.54

Eli Rørvik                                             14.20

Jens Rune Kyvik                                  11.15

Roger Sæverud Sagvåg                      14.53 

Maja Sæverud Sagvåg                       14.52

Oskar Rommetveit                           14.18

Sølve Rommetveit                             13.10

Simen Nesse                                       13.50

Frank Pedersen                                  13.24

 

Utan tid :

Øystein E. Eskeland

Vebjørn Lien

Johannes Haugland

Odd Stuve Rommetveit

Jannicke Salomnsen 

Til saman 47 deltakarar.

 

Tysdagstrimmen 29.09.20:

Årets fyrste tysdagstrim vart arrangert i regn og med sikre korona-tiltak. 29 løparar møtte opp og gjennomførte i fin stil.

 

Lang løype:

Bjørn Arild Mæland                      18,29

Arild Lunde                                     22,32

Henrik Mundal Andreassen        22,46

Vidar Navdal                                   20,16

Bjørnar Hella                                   22,13

Kjetil Bådsvik                                  20,14

Kai Gunnar Nysæther                  24,11

Magne Kydland                              23,25

Kjetil Grønås                                   25,21

Joakim Hagenes                             23,01

Svein Nipen                                     25,18

André Lønning                               24,48

 

Kort løype:

Henriette Matre Hagenes           12,37

Vetle Matre Hagenes                   12,36

Øystein Eide Eskeland                  14,22

Ingrid Wold Bergstø                     13,45

Ivar Bergstø                                    13,46

Ola Vad Hella                                  10,44

Aksel Kyvik                                      14,22

Live Kyvik                                         12,46

Espen Kyvik                                     14,22

Magnus Sæverud Sagvåg            12,58

Lena Sæverud Sagvåg                  12,59

Gunhild Moss                                 16,52

Thea Moss Bjelland                      16,52

 

Utan tid:

Vebjørn Lien

Johannes Haugland

Odd Stuve Rommetveit

Birgit Synnøve Lunde