Arego
kw:!support_us

MEDLEMSKONTINGENT OG TRENINGSAVGIFT

MEDLEMSKONTINGENT og TRENINGSAVGIFT  i STORD IDRETTSLAG 

Stord IL er eit fleir-idrettslag, med eitt hovudstyre og fleire tilknytta grupper.

For medlemsskap betyr det at hovudlaget, dvs  STORD IDRETTSLAG  krev inn ein årleg medlemskontingent frå alle som er innmeldt frå gruppa/ene. Når kravet frå hovudlaget er betalt er du medlem i STORD IL.

Krav om årleg treningsavgift sender gruppene ut sjølv. Krav vert sendt til alle som på ein eller annan måte er med i trenings- og/eller konkurranseaktivitet i regi av eller lagt til rette for av gruppene. Også generell interesse for skiidrett kan vera grunnlag for å betala treningsavgift til skigruppa.

Treningsavgift må betalast til alle gruppene ein er med i.   Betaling av kun treningsavgift er ikkje nok til å bli medlem i STORD IL. 

SKIGRUPPA   -  STORDSKI

sine gjeldande satsar for treningsavgift, sist fastsett på årsmøtet 4. mars 2024, er  

kr 300,-  pr. person   og  kr  100 i tillegg pr.  familiemedlem.

Innbetalinga må skje til konto 3520 68 47016 eller til Vippsnr 132587

Merk kven innbetalinga er frå / gjeld for.   

Alle som var registrert med innbetaling for 2023 vil få ei oppmoding om innbetaling for 2024.

Om nokon ikkje får krav, kan likevel innbetaling skje etter ovanståande opplysningar.