Arego
kw:!support_us

5. mars: SKIRENN I LYSLØYPA

Kl 13.00     Barneskirenn opp til og med 12 år, med premiering.

Kl 14.30     Treningsrenn 13 - 100 år

Startpengar  kr  50,-   Maks kr 100 pr familie.

påmelding frå kl 12.15 

Svært velluka renn, i solskinn, supre spor, medaljar, Telenor-artiklar, sjokolade m.m.  Vel blåst !

RESULTAT SKIRENN LYSLØYPA 5. mars 2016   97  deltakarar !

1 km

Startnr. Namn                                                 F.år        Tid         

1             Haakon Digernes                             2011      10,14

2             Othilie Moen Hakestad                    2008      3,34

3             Oliander Moen Hakestad                2013      13,16

5             Emma Eltarvåg Gjesdal                  2011      13,18

6             Mathilde Askeland-Larsen              2010      5,58

7             Tuva Kismul Østvold                       2010      6,03

8             Henrik Lien                                      2008      6,01

9             Othilie Ørjasæter                             2011      10,47

10           Kari Olava Ørjasæter                      2013      14,15

11           Thea Ness Valtvatna                       2008      5,59

12           Mie Ness Valvatna                          2008      5,41

13           Eskil Ness Valvatna                       2013      34,44

15           Malin Andrea Kvamme Nipen        2010      6,30

17           Sølve Rommetveit                         2011      8,06

18           Oda Nesse                                    2010      8,00

19           Elena Magnussen                          2011      8,04

20           Aksel Valvatne                               2012      24,53

21           Tuva Valvatne                                2010      12,35

23           Mia Jordåen                                    2007      5,49

24           Jeppe Langaker                             2006      4,39

25           Severin Langaker                           2008      5,55

26           Nora Elise Hauan                           2008      6,17

27           Ella Nilsen                                      2008      6,03

29           Jonas Botnen Førland                   2011      ikkje tid

30           Ida botnen Førland                        2009      ikkje tid

32           Marius Natvik                                 2011      14,25

33           Hanna Natvik                                 2009      6,11

35           Oskar Vik Monsen                         2010      7,45

36           Leon S Bergesen                           2004      8,06

37           Yvonne S Bergesen                        2008      6,46

38           Tiril S. Aakre                                   2011      12,55

39           Olai S Skålevik                                2008      5,31

40           Jonas S Skålevik                             2011      10,28

41           Olve Epland                                     2012      15,22

44           Lars C Sætre                                   2010      8,01

45           Ludvik N Haugland                          2008      3,19

46           Herman N Haugland                        2012      21,48

47           Lars Fredrik Gaustad                       2009      9,55

48           Jonathan Gaustad                           2012      15,56

49           Vilja Heimro                                     2012      24,15

50           Jonas Karoliussen                           2009      10,07

58           Elise Åsnes                                      2009      5,27

59           Erlend Åsnes                                   2011      10,50

62           Johannes Gram                               2012      9,54

63           Hedda Skulstad                               2012      11,00

64           Synne Skulstad                               2009      9,09

66           Nikolai Grundvoll                            2011      20,23

67           Bertine L Buchvold                         2010      8,55

72           Andrea Valenza                             2009      6,12

73           William Valenza                             2008      4,43

74           Ola Østraat                                    2008      5,11

75           Ole H Sørebø                                2008      4,15

76           Marie H Sørebø                             2010      9,24

77           Bjørn Andre Bjørklund                   2010      11,30

78           Sebastian S Laukhammer             2009      6,50

80           Marta S Båtsvik                             2012      12,40

82           Ola V Hella                                    2008      4,04

83           Emil v Hella                                   2011      12,30

84           Elias Grønås                                 2008      6,30

85           Peter Grønås                                2010      9,30

86           Lars Petter Turøy                         2008      6,05

87           Albert Turøy                                 2010      6,58

88           Ida Marie N Dahl                          2009      6,24

89           Aleksander N Dahl                       2011      11,26

91           Sunniva H Vatna                          2008      6,11

92           Sebastian H Vatna                       2011      27,29

94           Sine Gilje                                      2012      24,58

95           Marie Kücük                                 2014      24,58

2 km

4             Sandra Enoksen                          2004      9,18

14           Lars Atle Kvamme Nipen             2004      6,19

16           Håkon Økland Wikdal                  2004      9,35    

22           Jakob Molvik                                2003      4,47

28           Live Nilsen                                   2003      8,41

31           Lina E Vørøs                               2005      5,14

34           Ulrikke L Grov                             2004      8,27

42           Styrk Austefjord                          2006      9,38

43           Oda C Sætre                              2005      10,00

51           Johannes Karoliussen                2008      11,40

52           Thalie Ersland                            2006      12,50

53           Carmen Kvernenes                    2006      12,20

54           Lars T Eide                                 2007      5,51

55           Alfred T Eide                               2005      5,11

56           Mina Østrem                               2006      9,30

57           Katrin Østrem                             2003      8,24

60           Malin P Grov                               2003      9,10

61           Thea Zaneski                              2003      10,00

65           Bertine Tønnesen                       2007      15,25

68           Kristi E Eide                                2003      7,01

69           Ida Vik Framnes                         2003      6,26

70           Maren Vik Framnes                    2007      11,15

71           Ane Vik Framnes                        2009      14,09

79           Tobias S Laukhammer               2006      16,02 (4 km)

81           Leonardo V Hamnes                  2010      13,10

90           Helene Strømmen                      2006      10,36    

93           Thomas Hatlevik                         2008      11,03

TRENINGSRENN:

12 km.

1  Jarle Haugland     (75)      39,16

2 Tor Øyvin Grov      (79)      58,59

Arrangør: Stord IL skigruppa

v/ Jarle Haugland, Johannes Haugland, Rune Ede, Lars Åge Førland, Eva Vørøs og Odd Stuve Rommetveit.