Arego
kw:!support_us

18. mars: Birken 2017 med STORDSKI

6 karar reiser frå STORDSKI til Birkebeinerennet i 2017:  Øyvind Gaute Berg, Jarle Haugland, Bjørn Ekse, Kjell Magnar Helland, Åsmund Hellesøy og Kjell Inge Engevik.  God kvalitet, med andre ord,  og med forventingar om gode resultat. Føremeldingane er variable, men optimismen er einsidig stor.

Alle har deltatt før, så erfaringane frå opp til 15 års deltaking kjem vel med.

Stordski.no ynskjer lukke til på kvar av dei 54 kilometrane !

Følg linken:   http://www.birkebeiner.no/