Arego
kw:!support_us

TYSDAGSTRIMMEN 2016

Tysdagstrimmen 2016 startar tysdag  4.  oktober  kl 19.00

Deretter kvar tysdag fram til og med  tysdag 6. desember.

Gå, jogg eller spring fort 5 eller 2 km i flott skogstterreng  med  start  og  mål  på  Vabakkjen.

Startpengar  kr  20,-    Frivillig tidtaking.

Dette er sesong nr 31, og dei vanlege arrangørane er på plass.

Alle aldersklassar og formklassar er velkomne !