Arego
kw:!support_us

TYSDAGSTRIMMEN 2018

Første runde i TYSDAGSTRIMMEN 2018 (33. sesong) går  tysdag 2. oktober kl 19.00. Deretter vert det TYSDAGSTRIM kvar tysdag fram til og med tysdag 4. desember.

Dei trufaste hovudfunksjonærane Per Steinar Lunde og Audvald Kvamme er med i år også.

Namn og tider på deltakarane vert  å sjå i Sunnhordland.

Velkommen til  TYSDAGSTRIM i 2018.

  

TYSDAGSTRIMMEN  er eit trimtilbod

der du kan gå, jogga eller springa så fort du kan i 5 eller 2 km i flott skogstterreng,  med  start  og  mål  på  Vabakkjen.

Startpengar  kr  20,-  Barn/ungom under 18: kr  10,-  Frivillig tidtaking.

Alle aldersklassar og formklassar er velkomne !