Arego
kw:!support_us

Rulleskitrening i PRESTAGARDDSKOGEN

RULLESKITRENING  i   PRESTAGARDSSKOGEN

UNGDOMMAR:   Tysdag kl 1830   og  Torsdag kl 1830

Oppdatert informasjon om treningar for ungdommane blir lagt ut på facebook gruppa:

 https://www.facebook.com/stordski barne og ungdomsgruppa

SENIORAR/VETERANAR:  ONSDAGAR  kl  19.00

Utanom ovanståande tider er rulleskitrasèen i Prestagagardsskogen open for trening når som helst.

Mange nyttar også traseen langs E39 frå Heiane utover mot og over bruene,  og heilt til tunnellen ved Siggjarvåg på Bømlo.  Det er 12 km på flott sykkelveg, heilt utan biltrafikk. Og 12 like flotte kilometrar attende !  Noregs flottaste rulleskitrasè !