Arego
kw:!support_us

LYSLØYPA: LYS og NOTERINGSBOK

 25. november vart lyset kobla på. Det kjem på ved skumring og slår seg av kl 23.00 kvar kveld.

Noteringsbok for innskriving etter tur i lysløypa eller fjellet elles er på plass i postkassen like ovom vass-stasjonen.  Skriv deg inn med namn og telefonnummer, og bli med i ei trekning av tre premiar i april 2018.

 

Fredag 13. mars vart lyset skrudd av for sesongen 17/18. Det har stått på sidan  november.  Ein svært god sesong for skigåarar er avslutta.

Noteringsboka syner over tusen namn.  Tre vil bli trekt ut og får kvar sitt gåvekort på kr 400,-

Dei tre heldige vinnarane  vart: Bertine Lunde Buchvold, Øyvind Viste og Monica Litlabø.  Dei har alle fått kvar sitt gåvekort på kr 400,-