Arego
kw:!support_us

Styret i skigruppa

Styret  og  andre leiarar  i skigruppa sesongen 2017 - 2018,  etter årsmøtet 20. februar 2017.

Styret:

Leiar:

Odd Stuve Rommetveit 901 63 598     Valt i 2017 for 1 år

også valt som kasserar i 2016 for 2 år.

Styremedlemmer:

Øyvind Gaute Berg        402 49 915     Valt i 2016 for 2 år

Sigurd Sandvold            900 67 536     Valt i 2017 for 2 år

Erling Tyse                     992 72 214     Valt i 2016 for 2 år

Bernt Øyvind Vad           970 59 018     Valt i 2017 for 2 år

Åsmund Hellesøy           909 35 696     Valt i 2017 for 1 år

Kjell Inge Engevik           454 93 356     Valt i 2017 for 2 år

Varamedlem:

Lars Åge Førland            945 45 110     Valt i 2016 for 2 år

Leiar i ungdomsgruppa: 

Stian Engevik                  922 27 511